Privacy-verklaring website
Van Haneghem Terras & Meubilair

Over de bezoekers van onze website kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

A] uw NAW-gegevens en uw e-mailadres als u gebruik heeft gemaakt van een responsformulier op onze website;
B] gegevens over bezoekersgedrag, zoals bezochte pagina’s op onze website, tijd die u op onze website doorbrengt en de pagina die u bezocht voordat u op onze website terechtkwam, door middel van een cookie van Google Analytics. Wij hebben de gegevensverzameling door Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld conform het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat houdt onder meer in dat Google slechts een gedeelte van uw ip-adres verwerkt en uw gegevens niet voor eigen doeleinden gebruikt.

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de grondslagen genoemd in artikel 6, eerste lid van de Algemene verordening gegevensbescherming:

ad A] u een antwoord te kunnen doen toekomen op uw verzoek om informatie (verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van uw verzoek of in de fase voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst; verwerking noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen);
ad B] zo goed mogelijk laten functioneren van onze website en deze aanpassen aan het gedrag van onze bezoekers (verwerking noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen).

We bewaren persoonsgegevens in niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden en zullen deze gegevens slechts aan derden verstrekken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.